Back to pravdomil.com

Tady se snažím shrnout můj život grafika

Obecně platí čím méně prvků zvolíte, tím méně budete mít práce.

Všude platí stejná pravidla jak v novinách, tak na plakátu, tak na potisku, tak na internetu.

Barvy

Nejlépe definovat 3 barvy, základní, doplňková a druhá doplňková. Avšak nejjednodušší je si vystačit s černou, šedou a bílou.

Jakoby pravidla

K tomu

Písma

Patková (serif) nejlépe čitelná v blocích textu, doporučuje se pro sazbu delších textů.

Bez‑patková (sans‑serif) tam kde nejsou patková.

Neproporcionální (monospace) jako psací stroj, pouze specifické případy, kdy je potřeba zachovat stejnou šíři znaků, například v programování či na psacím stroji.

Handwriting (ručně psané), velmi úzké případy, raději se vyhnout.

Zarovnání

Velikost

Velká, malá písmena